Chci se učit v: Ostravě Opavě online

Úvod  /  Jazyky  /  Czech for Foreigners  /  For companies/Firemní kurzy

Reference

Informujeme

 • Vypsali jsme nové jazykové kurzy pro podzimní semestr 2025

  Zapište se do nového jazykového kurzu! Ať už Vám lépe vyhovuje skupinová nebo individuální výuka, vybírat můžete z celkem 14 jazyků - tradičních i netradičních. Učíme v Ostravě, v Opavě i online!

 • Objevte s námi krásu portugalštiny

  Naučte se s námi portugalsky a otevře se Vám brána do celého světa. Portugalsky mluví více než 250 milionů lidí na celém světě. Je pro ně rodným nebo druhým jazykem a najdete je skutečně téměř v každém koutě zeměkoule. Připojte se do našich online lekcí portugalštiny a objevte tento krásný jazyk a jeho výhody.

 • Všechny články

Czech for Foreigners for companies

Zajišťujeme výuku češtiny pro cizince (a dalších jazyků) ve firmách na území Ostravy a v jejím okolí.

 • nabízíme obecné jazykové kurzy, odborně zaměřené kurzy (ekonomika, účetnictví, technické obory, softskills aj.), konverzační kurzy;
 • dbáme na smysluplnou výuku v kontextu a klademe důraz na podporu vnitřní motivace studenta;
 • zkušený lektorský tým a výborné organizační zázemí je samozřejmostí;
 • využíváme mix kvalitních výukových materiálů;
 • obvykle učíme v menších skupinkách (optimální počet je 4 - 6 studentů, maximálně 8 studentů) či v individuálních kurzech (1 - 2 studenti);
 • metody výuky i celkové zaměření kurzů dokážeme flexibilně přizpůsobovat aktuálním a měnícím se požadavkům;
 • zajistíme jazykový audit či pravidelné testování pro rozřazení do skupin nebo vyhodnocení pokroku jednotlivých studentů formou standardizovaného testu nebo formou kombinovaného způsobu testováníkterý podporuje vnitřní motivaci studentů a zahrnuje všechny jazykové kompetence.

 

Ceník výuky

 

Učíme/učili jsme rádi v:

aj.

Více referencí na jazykovou výuku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English version

We provide the teaching of Czech for foreigners (as well as other languages) in companies in Ostrava and its surroundings.

 • we offer general language courses, specialised courses (economics, accounting, technical fields, soft skills, etc.), conversational courses;
 • we pay attention to meaningful teaching in context and we put emphasis on the support of the intrinsic motivation of the student;
 • team of experienced lecturers and excellent organisational background is a given;
 • we use a mixture of high-quality teaching materials;
 • we usually teach in smaller groups (the optimal amount of students is 4-6, the maximum is 8) or in individual courses (1-2 students);
 • the methodology and overall of our courses are flexible and adaptable to the current and changing requirements;
 • we provide a language audit or regular testing for division into groups or progress assessment of individual students by the means of a standardised test or a combined method of testing, which encourages intrinsic motivation and includes all language competences.

 

Prices

 

We teach/taught in:

aj.

More references