Chci se učit v: Ostravě Opavě online

Úvod  /  Praktické  /  Úrovně pokročilosti

Reference

Informujeme

  • Vypsali jsme nové jazykové kurzy pro podzimní semestr 2025

    Zapište se do nového jazykového kurzu! Ať už Vám lépe vyhovuje skupinová nebo individuální výuka, vybírat můžete z celkem 12 jazyků - tradičních i netradičních. Učíme v Ostravě, v Opavě i online!

  • Objevte s námi krásu portugalštiny

    Naučte se s námi portugalsky a otevře se Vám brána do celého světa. Portugalsky mluví více než 250 milionů lidí na celém světě. Je pro ně rodným nebo druhým jazykem a najdete je skutečně téměř v každém koutě zeměkoule. Připojte se do našich online lekcí portugalštiny a objevte tento krásný jazyk a jeho výhody.

  • Všechny články

Úrovně pokročilosti jazyka

Tabulka níže přináší orientační přehled jazykových úrovní dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (A1-C2), popisuje znalosti, které by mluvčí na dané úrovni měl ovládat. Uvádí také úrovně, které studenti mají mít při vstupu do jazykového kurzu nebo mají získat po dokončení jazykového kurzu v PARAKALU.

Ráda bych zdůraznila, že níže uvedená tabulka se nedá paušalizovat na všechny případy, protože každý student i každý jazykový kurz je jedinečný, stejně tak jako každý jazyk má svá specifika. Někteří studenti "projedou" první tři úrovně třeba za jeden semestr, jiným to trvá zase o něco déle. V PARAKALU se vždy snažíme výuku maximálně přizpůsobit aktuální jazykové úrovni všech studentů, proto ne každý student "jede" přesně podle níže uvedeného "plánu". Neváhejte nás kontaktovat pro více informací nebo pokud si nejste jisti se zařazením do skupiny.

Délka studia Označení kurzu v PARAKALU Úroveň na začátku kurzu Úroveň na konci kurzu Popis úrovní dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

1. rok

1. semestr úplný začátečník A0 A0+

A0: Tato úroveň označuje studenta, který se studiem daného jazyka nemá vůbec žádné zkušenosti, nikdy se jazyk neučil.
A0+: Student se jazyk krátce učil (obvykle půl roku nebo rok před delší dobou, popř. jako samouk), zná základní slovní zásobu a gramatiku, ale nedokáže moc mluvit ani rozumět.

2. semestr falešný začátečník A0+ A1
2. rok 1. semestr lehce pokročilý I A1 A1+ A1: Student rozumí každodenním výrazům a základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám , a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, o věcech, které vlastní a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.
2. semestr lehce pokročilý II A1+ A2
3. rok 1. semestr mírně pokročilý I A2 A2+ A2: Rozumí větám a často používaným výrazům vztahující se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. informace o něm/jí, o jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.
2. semestr mírně pokročilý II A2+ B1
4. rok 1. semestr středně pokročilý I B1 B1+ B1: Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.
2. semestr středně pokročilý II B1+ B1/B2
5. rok 1. semestr pokročilý I B1/B2 B2 B2: Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.
2. semestr pokročilý II B2 B2+
6. rok 1. semestr velmi pokročilý I B2+ B2/C1 C1: Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Užívá jazyka pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.
2. semestr velmi pokročilý II B2/C1 C1
7. rok individuální kurz expert C1 C2 C2: Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny i ve složitějších situacích.

© Věra Sasková