Úvod  /  Nabízíme  /  Anglický jazyk  /  Překlady  /  Soudně ověřené překlady

Reference

 • "Osobně jsem s kurzem spokojená. Lektorka je fajn, materiály k výuce, které nám tiskne jsou perfektní. Logicky probíráme na sebe navazující prvky gramatiky. Uvítala bych pouze rychlejší tempo výuky. Nicméně je mi jasné, že v naší skupině začátečníků, to nelze. Celkový přístup jazykové školy i její prostředí se mi líbí."

  /skupinový kurz Řečtina pro začátečníky/

  16.11.2015, Veronika Donová

 • Všechny reference

Informujeme

 • Den otevřených dveří

  Zveme vás na den otevřených dveří do jazykového centra PARAKALO. Přijde se s námi seznámit, zeptat se na podrobnosti ke kurzu, popř. si ujasnit svou jazykovou úroveň.

 • Nový školní rok se blíží

  Pro podzimní semestr 2018/2019 vypisujeme nové skupinové kurzy. Otevíráme také individuální a firemní kurzy.

 • Všechny články

Soudně ověřené překlady z/do angličtiny (anglického jazyka)

Zajistíme pro vás soudně ověřené překlady z/do angličtiny. Soudně ověřené překlady textů neboli překlady s kulatým razítkem pro vás zajistíme ve spolupráci s pověřenými soudními překladateli, kteří jsou jmenováni ministrem spravedlnosti.

Jako soudně ověřené překlady nejčastěji provádíme překlady:

 • smluv, rozsudků, notářských zápisů;
 • vysvědčení, osvědčení, diplomů, specializací;
 • pracovních posudků;
 • příkazů, výpisu z trestního rejstříku;
 • rodných, oddacích a úmrtních listů;

Zadání překladu – podmínky

 • Základní sazba překladů

  Základní sazba překladů se účtuje v případě, že výchozím textem je běžný, srozumitelný, dobře čitelný text ve standartním formátu (.doc, .jpg, .ppt, .xls).

 • Základní tarifní jednotka

  Základní tarifní jednotkou je jedna normostrana (NS). Dle vyhlášky č. 77/1993 Sb. §24 odst. 2 se jednou normostranou rozumí text psaný strojem obsahující 30 řádků po 60 úhozech včetně mezer, což odpovídá 1800 znakům včetně mezer.

 • Minimální objednávka

  Minimální objednávkou se rozumí jedna normostrana. Při překladech nad jednu normostranu zaokrouhlujeme na normostrany směrem nahoru.

 • Termín dodání

  V běžném termínu přeložíme cca 6 - 8 normostran za jeden pracovní den. U extrémně náročných textů vyžadujících důkladnou přípravu a odborné konzultace se počet přeložených normostran snižuje.
  Den obdržení objednávky a den dodání hotového překladu, víkendy a státní svátky se nezapočítávají.

 • Dodací podmínky

  Překlady jsou zpracovány v elektronické podobě. Dodáváme je e-mailem ve formátu .docx a .pdf, na vyžádání v tištěné podobě nebo na CD.

 • Stornovací podmínky

  V případě zrušení objednávky je zadavatel povinen uhradit prokazatelně vzniklé náklady na již zhotovenou část překladu.

 • Objednání služeb či kalkulace ceny

  Cena překladu se odvíjí od několika základních ukazatelů viz podmínky výše. Zašlete nám požadovaný text, který chcete přeložit z anebo do angličtiny my vám obratem zašleme cenovou nabídku.

  Pro objednání překladu z/do anglického jazyka či pro cenovou kalkulaci využijte tlačítek výše v liště "Mám zájem o:" nebo nás kontaktujte. Věříme, že jakmile naše služby vyzkoušíte, budete spokojeni.

  Další nabízení typy překladů

  Mimo soudně ověřených překladů nabízíme také překlady běžné, expresní a odborné.