Úvod  /  Nabízíme  /  Italský jazyk  /  Překlady  /  Odborné překlady

Reference

Informujeme

 • Den otevřených dveří

  Zveme vás na den otevřených dveří do jazykového centra PARAKALO. Přijde se s námi seznámit, zeptat se na podrobnosti ke kurzu, popř. si ujasnit svou jazykovou úroveň.

 • Nový školní rok se blíží

  Pro podzimní semestr 2018/2019 vypisujeme nové skupinové kurzy. Otevíráme také individuální a firemní kurzy.

 • Všechny články

Odborné překlady z/do italštiny (italského jazyka)

Zajistíme pro vás odborné překlady z/do italského jazyka z nejrůznějších oborů. Za odborné překlady jsou považovány překlady textů, které se vyznačují specifickou odbornou terminologií. K nejčastěji překládaným odborným překladům patří:

 • technické texty z oblasti strojírenství, stavebnictví, energetiky, IT, elektroniky;
 • obchodní a ekonomické texty - např. výroční zprávy, obchodní korespondence, účetní a ekonomické výkazy;
 • právní texty - např. smlouvy;
 • odborné reklamní a marketingové texty;
 • překlady webových stránek, firemních prezentací a jejich lokalizace;
 • a další.

Zadání překladu – podmínky

 • Základní sazba překladů

  Základní sazba překladů se účtuje v případě, že výchozím textem je běžný, srozumitelný, dobře čitelný text ve standartním formátu (.doc, .jpg, .ppt, .xls).

 • Základní tarifní jednotka

  Základní tarifní jednotkou je jedna normostrana (NS). Dle vyhlášky č. 77/1993 Sb. §24 odst. 2 se jednou normostranou rozumí text psaný strojem obsahující 30 řádků po 60 úhozech včetně mezer, což odpovídá 1800 znakům včetně mezer.

 • Minimální objednávka

  Minimální objednávkou se rozumí jedna normostrana. Při překladech nad jednu normostranu zaokrouhlujeme na normostrany směrem nahoru.

 • Termín dodání

  V běžném termínu přeložíme cca 6 - 8 normostran za jeden pracovní den. U extrémně náročných textů vyžadujících důkladnou přípravu a odborné konzultace se počet přeložených normostran snižuje.
  Den obdržení objednávky a den dodání hotového překladu, víkendy a státní svátky se nezapočítávají.

 • Dodací podmínky

  Překlady jsou zpracovány v elektronické podobě. Dodáváme je e-mailem ve formátu .docx a .pdf, na vyžádání v tištěné podobě nebo na CD.

 • Stornovací podmínky

  V případě zrušení objednávky je zadavatel povinen uhradit prokazatelně vzniklé náklady na již zhotovenou část překladu.

Objednání služeb či kalkulace ceny

Cena překladu se odvíjí od několika základních ukazatelů viz podmínky výše. Zašlete nám požadovaný text, který chcete přeložit z anebo do italštiny my vám obratem zašleme cenovou nabídku.

Pro objednání překladu z/do italského jazyka či pro cenovou kalkulaci využijte tlačítek výše v liště "Mám zájem o:" nebo nás kontaktujte. Věříme, že jakmile naše služby vyzkoušíte, budete spokojeni.

Další nabízení typy překladů

Mimo odborných překladů nabízíme také překlady běžné, expresní a soudně ověřené.