Chci se učit v: Ostravě Opavě online

Úvod  /  Nabízíme  /  Čeština pro cizince

Kurzy češtiny pro cizince

Česká verze

Vyberte si kurz češtiny pro cizince, který vám vyhovuje nejvíce. Všechny kurzy češtiny pro cizince probíhají v Ostravě, Opavě a jejím okolí.

Individuální kurzy češtiny pro cizince

Jsou vhodné pro ty z vás, kteří si chtějí čas, tempo a obsah výuky určovat sami dle svých možností a požadavků. Jedná se o velmi intenzivní kurzy, kdy se lektor věnuje pouze jednomu studentovi. Individuální kurzy probíhají buď v našich učebnách v Ostravě, Opavě, u Vás ve firmě či na pracovišti či u vás v domácnosti. Více informací.

 

Kurzy češtiny pro cizince pro veřejnost (momentálně nedostupné)

Budou vyhovovat těm, kdo se rádi učí ve skupince a nechají se motivovat ostatními. Každý semestr otevíráme kurzy češtiny pro cizince různých úrovní pro 3 - 6 studentů. Všechny kurzy pro veřejnost probíhají v učebnách na adrese Přemyslovců 992/52, Ostrava - Mariánské Hory (Možnost parkování zdarma na ulici Korunní za domem. Dostupné (cca 5 min. pěšky) z tramvajové zastávky Mariánské náměstí či autobusové zastávky Strmá.) a Masarykova třída 333/18, Opava.

 

Firemní kurzy češtiny pro cizince

Zajistíme kompletní výuku češtiny pro cizince (i jiných jazyků) ve vaší firmě. Nabízíme kurzy všech úrovní i různého odborného zaměření (ekonomika, technika, cestovní ruch aj.). Firemní kurzy probíhají nejčastěji u vás ve firmě anebo v našich učebnách na adrese Přemyslovců 992/52, Ostrava - Mariánské Hory či Masarykova 333/18, Opava. Více informací.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English version

Choose a Czech for foreigners course that suits you best. All of our courses of Czech for foreigners take place in Ostrava, Opava and their surroundings.

Individual Czech for foreigners courses

If you want to choose your own time, pace, and content of the course yourself according to your availability and requirements, this course is perfect for you. These courses are very intense, with one lecturer and one student. The individual courses take place either in our classrooms in Ostrava, Opava, in your office, workplace, or home. More information.

 

Public Czech for foreigners courses (currently unavailable)

These courses are suitable for those of you who like to learn in a group and to be motivated by others. We open courses of Czech for foreigners for 3-6 students on different levels each semester. All of the public courses take place in our classrooms at Přemyslovců 992/52, Ostrava – Mariánské Hory (Free parking is available on Korunní street behind the building. It is a 5-minute walk from Mariánské náměstí tram station or Strmá bus station.) and Masarykova třída 333/18, Opava.

Company Czech for foreigners courses

We can provide a complete teaching of Czech for foreigners (as well as other languages). We offer courses for all levels and specialisations (economics, technology, tourism, etc.). The company courses usually take place in your company, or in our classrooms at Přemyslovců 992/52, Ostrava – Mariánské Hory or Masarykova 333/18, Opava. More information.

Nabídka kurzů

Individual courses of Czech for foreigners - Ostrava

Choose time and length of lectures according to your needs. We will create your individual study plan. The most effective way to learn Czech!

Cena kurzu: od 6 299 Kč Více o kurzu

Čeština pro cizince (začátečníci)/Czech for Foreigners (Beginners) - Ostrava, středa / Wednesday 18:15 - 19:45

Začněte s češtinou. Tento kurz je vhodný pro studenty, kteří s češtinou začínají úplně od začátku. / Start with Czech. This course is suitable for complete beginners!

Cena kurzu: od 4 199 Kč Více o kurzu

Čeština pro cizince pro mírně pokročilé ONLINE / Czech for Foreigners for Intermediate ONLINE, pondělí / Monday 17:00 - 18:30

Pokračujte s češtinou. Tento kurz je vhodný pro středně pokročilé studenty. / Continue with Czech! The course is suitable for intermediate students.

Cena kurzu: od 4 199 Kč Více o kurzu