Chci se učit v: Ostravě Opavě online

Úvod  /  Nabízíme  /  Čeština pro cizince (začátečníci)/Czech for Foreigners (Beginners) - Ostrava, středa / Wednesday 18:15 - 19:45

Čeština pro cizince (začátečníci)/Czech for Foreigners (Beginners) - Ostrava, středa / Wednesday 18:15 - 19:45

Začněte s češtinou. Tento kurz je vhodný pro studenty, kteří s češtinou začínají úplně od začátku. / Start with Czech. This course is suitable for complete beginners!

English Version

Jazyk: čeština Den: středa
Úroveň: úplný začátečník (A0) Čas: 18:15 - 19:45
Místo: Přemyslovců 992/52, Ostrava, Mariánské Hory Jednosemestrální: 5. 10. 2022 - 1. 2. 2023
Kapacita: 3 - 6 studentů Dvousemestrální: 5. 10. 2022 - 7. 6. 2023

Pro koho je kurz určen?

Pro studenty, kteří s češtinou začínají úplně od začátku a znají maximálně pár slovíček. Je vhodný také pro studenty připravující se na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR.

Co se v kurzu naučím?

Vytvoříte si slovní zásobu nejdůležitějších slovíček a slovních spojení. Osvojíte si základy české gramatiky. Bez problémů zvládnete jednoduchá konverzační témata. Budete schopni domluvit se v základních životních situacích.

Kurzem vás provede lektorka Ajnaš. Ajnaš pochází z Kazachstánu. Před lety se přestěhovala do ČR, naučila se perfektně česky a vystudovala filozofickou fakultu na Ostravské univerzitě. Své začátky s češtinou má ještě v živé paměti. Své kurzy dokáže přizpůsobit pro každého, kdo s češtinou také začíná.

 

Přečtěte si reference na naši výuku

*Změna lektora vyhrazena


Čeština expres, 1. díl

Hlavní učebnice v kurzu a bude se probírat od 1. lekce. Další materiály zajistí lektor.

Učebnice není v ceně kurzu. Můžete si ji zajistit sami (možná ji máte i doma) nebo nám napište poznámku do objednávky a my ji pro Vás rádi připravíme na první lekci. 

Cena: 450 Kč

 

Sleva za včasné přihlášení

  • při úhradě kurzovného do 30.6.2022 ušetříte až 999 Kč;
  • přihlásit se můžete do jednosemestrálního kurzu, nebo do cenově zvýhodněného, dvousemestrálního kurzu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká verze

Language: Czech Day: Wednesday
Level: Beginner (A0) Time: 18:15 - 19:45
Place: Přemyslovců 992/52, Ostrava - Mariánské Hory One-semester:

5. 10. 2022 - 1. 2. 2023

Capacity: 3 - 6 student´s Two-semester:

5. 10. 2022 - 7. 6. 2023--

Who is the course for?

For Beginner students they have never studied Czech or they know maybe just a few basic words. It is suitable also for students preparing for the Czech language exam for permanent residence in the Czech Republic.

What will I learn in the course?

You will develop a vocabulary of the most important words and phrases. You will learn the basics of Czech grammar. You will easily learn simple conversational topics. You will be able to communicate in the common everyday life situations.

Ajnaš will guide you through the course. She comes from Kazakhstan. Years ago, she moved to the Czech Republic and learned Czech perfectly. She still has her beginnings with Czech in her living memory. Thanks to this, she can adapt the lessons for anyone whe also starts with Czech.

 

*Lecturer change reserved

 

Čeština expres 1 (A1/1)

This is the main book and it will be discussed from the 1st lesson. Other materials will be provided by the lecturer.

The book is not included in the courseprice. You can arrange it yourself (maybe you have it at home) or write a note to your order and we will prepare it for you for the first lesson.

Price: 450 Kč

 

Early payment discount:

  • if you pay the course fee until June 30,2022, you will save up to CZK 999;
  • you can sign up for a one-semester course or a discounted, two-semester course.

Přihlášení na kurz

Cena kurzu: 4 399 Kč
Cena před slevou: 4 599 Kč
Kód:

Varianty kurzu