Úvod  /  Nabízíme  /  Německý jazyk  /  Tlumočení  /  Doprovodné tlumočení

Reference

Informujeme

 • Den otevřených dveří

  Zveme vás na den otevřených dveří do jazykového centra PARAKALO. Přijde se s námi seznámit, zeptat se na podrobnosti ke kurzu, popř. si ujasnit svou jazykovou úroveň.

 • Nový školní rok se blíží

  Pro podzimní semestr 2018/2019 vypisujeme nové skupinové kurzy. Otevíráme také individuální a firemní kurzy.

 • Všechny články

Doprovodné tlumočení němčiny (německého jazyka)

Zajistíme pro vás doprovodné tlumočení z/do německého jazyka. Doprovodné tlumočení kombinací tlumočení a organizace programu klienta. Tlumočník doprovází klienta po celou dobu jeho pobytu v zemi, pomáhá mu s orientací v pro něj neznámém jazykovém a kulturním prostředí, při jednáních na úřadech, v restauracích, na kulturních akcích, při nákupech, při rezervaci ubytování, lístků apod.

Doprovodné tlumočení je vhodné pro jednotlivce nebo malé skupinky, max. 4 osoby. Využívá se při:

 • obchodních jednáních
 • schůzkách
 • pracovních i nepracovních návštěvách ze zahraničí

Zadání tlumočení – podmínky

 • Základní tarifní jednotka

  Základní tarifní jednotkou tlumočení je tlumočnický den, což odpovídá 8 hodinám.

 • Minimální objednávka

  Minimální objednávkou se rozumí polovina základní tarifní jednotky, tzn. půl tlumočnického dne (4 hodiny). Ve zvláštních případech lze dohodnout účtování tlumočení hodinovou sazbou.

 • Běžný termín zadání

  Za běžný termín zadání se považuje zadání min. 5 pracovních dní před vlastním tlumočnickým výkonem.

 • Expresní termín zadání

  Kratší než běžný termín zadání.

 • Další náklady

  Do ceny za tlumočení se připočítávají také náklady na cestu a ubytování dle skutečně vynaložených nákladů v případě, že tlumočník nebydlí v místě tlumočení nebo se tlumočení koná mimo území České republiky.

 • Stornovací podmínky

  Pokud dojde ke stornování již objednaného tlumočení v době kratší než tři pracovní dny před začátkem tlumočnického výkonu, účtuje se stornovací poplatek ve výši 100 % dohodnuté ceny.

Objednání služeb či kalkulace ceny

Cena se odvíjí od několika základních ukazatelů viz podmínky výše. Zašlete nám podrobnosti o situaci, kterou potřebujete tlumočit a my vám obratem zašleme cenovou nabídku.

Pro objednání tlumočení z/do německého jazyka či pro cenovou kalkulaci využijte tlačítek výše v liště "Mám zájem o:" nebo nás kontaktujte. Věříme, že jakmile naše služby vyzkoušíte, budete spokojeni.

Další nabízené typy tlumočení

Mimo doprovodného tlumočení dále nabízíme simultánní, konsekutivní a soudní tlumočení němčiny.