Úvod  /  Nabízíme  /  Český jazyk  /  Korektury textů

Reference

 • "Prošla jsem individuálním kurzem pro začátečníky v ruském jazyce s lektorkou Darjou Bittnerovou. Bylo to úžasné, náplň hodin byla vždy vyvážená, co se gramatiky, slovní zásoby, konverzace a čtení týče. Slečna lektorka byla vždy výborně připravená a látku podávala jak hravou tak klasickou formou.
  Velice děkuji za zážitky a získané jazykové dovednosti a těším se na další spolupráci."

  /individuální kurz ruštiny/

  18.1.2016, Lenka Bartošová

 • Všechny reference

Informujeme

Korektury češtiny / českých textů

Zajistíme pro vás komplexní jazykovou korekturu jakéhokoli českého textu. Opravíme překlepy, gramatické a pravopisné chyby a opravíme text tak, aby byl čtivý a srozumitelný.

Zaručujeme Vám prvotřídní kvalitu korektur. Spolupracujeme s těmi nejkvalitnějšími korektory, kteří mají adekvátní vysokoškolské vzdělání, relevantní praxi a vynikající cit pro jazyk.

Zdarma vám zpracujeme cenovou kalkulaci. Cena se odvíjí od několika základních ukazetelů viz podmínky níže. Zašlete nám požadovaný text, který chcete zkontrolovat, zde a my vám obratem zašleme cenovou nabídku.

Zadání korektury – podmínky

 • Základní sazba korektur

  Základní sazba korektur se účtuje v případě, že výchozím textem je běžný, srozumitelný, dobře čitelný text ve standartním formátu (.doc, .jpg, .ppt, .xls).

 • Základní tarifní jednotka

  Základní tarifní jednotkou je jedna normostrana (NS). Dle vyhlášky č. 77/1993 Sb. §24 odst. 2 se jednou normostranou rozumí text psaný strojem obsahující 30 řádků po 60 úhozech včetně mezer, což odpovídá 1800 znakům včetně mezer.

 • Minimální objednávka

  Minimální objednávkou se rozumí jedna normostrana. Při korekturách nad jednu normostranu zaokrouhlujeme na normostrany směrem nahoru.

 • Termín dodání

  V běžném termínu zkorigujeme max. 20 normostran (základní jazyková korektura) a max. 12 normostran (komplexní jazyková korektura) za jeden pracovní den. Den obdržení objednávky a den dodání hotové korektury, víkendy a státní svátky se nezapočítávají.

 • Dodací podmínky

  Korektury jsou zpracovány v elektronické podobě ve formátu .docx nebo .pdf, na vyžádání v tištěné podobě.

Co korektura zahrnuje

Celková jazyková korektura zahrnuje základní jazykovou korekturu (opravení překlepů, gramatických a pravopisných chyb) a stylistickou korekturu (úprava textu tak, aby byl čtivý, perfektně srozumitelný a přehledný).

Typy korektur